Quyền lợi thành viên

BẢNG CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU NSK

M PHM CAO CP NHP KHU

DÀNH CHO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU

CHỨC VỤ

DOANH SỐ CHIẾT KHẤU VỐN NHẬP

CỘNG TÁC VIÊN

1,000,000 15% 850,000

SỈ

5,000,000 27%

3,650,000

ĐẠI LÝ

30,000,000 34% 19,800,000
TỔNG ĐẠI LÝ 150,000,000 40%

90,000,000

NHÀ PHÂN PHỐI

500,000,000 56% 220,000,000
GIÁM ĐỐC KINH DOANH 1,000,000,000 60%

400,000,000

GIÁM ĐỐC MIỀN 4,000,000,000 64%

1,140,000,000

CEO 7,000,000,000 68%

2,240,000,000

CEO DIAMOND 10,000,000,000 71%

2,900,000,000

 

CHÚ Ý:

  1. Ngừng hợp tác cắt hàng,cắt thưởng nếu phát hiện đại lý vi phạm các chính sách của công ty, của Team như bán phá giá, cấp hàng cho bên phá giá, nói xấu, gây mất đoàn kết Team, nhảy Team này qua Team khác và những điều đã quy định trong bản chính sách công ty.
  2. Yêu cầu doanh số tháng sau duy trì tối thiểu 50% của mức hiện tại và không kéo dài quá 2 tháng, nếu tháng thứ 3 mà không đạt doanh số hiện tại thì sẽ bị hạ mức xuống doanh số thực tế của tháng.
  3. Từ cấp chi nhánh trở lên được cộng dồn doanh số trong tháng.
  4. Mức đại lý trở lên được kí kết hợp đồng và được hỗ trợ bán hàng.
  5. Thưởng sẽ được nhận 100% nếu làm chuyên sản phẩm của công ty và 75% nếu làm từ hai thương hiệu trở lên.
  6. Tiền thưởng theo bảng chính sách công ty sẽ được trừ vào đơn hàng đầu tiên của tháng tiếp theo, trường hợp đơn đầu tiên trừ chưa hết thì sẽ được trừ vào đơn tiếp theo cho đến hết. Tất cả đơn hàng yêu cầu thanh toán 100% trước khi chuyển hàng. Nếu có vấn đề phát sinh nhập hàng như trên, thừa, thiếu yêu cầu báo ngay trong 24 giờ.
  7. Trường hợp báo nghỉ thì sẽ chấm rứt hợp đồng trên toàn bộ hệ thống, đại lý báo nghỉ sẽ không được xin gia nhập Team khác bán tiếp. Trong trường hợp vì hoàn cảnh xin nghỉ bán sau một thời gian quay lại bán vẫn tham gia vào hệ thống cũ nếu tiếp tục bán hàng.
  8. Đối với hàng trả nghỉ bán, sẽ truy thu toàn bộ thưởng trong quá trình bán hàng và trừ 10% trên tổng giá trị thực tế đơn hàng trả lại. Đối với hàng đổi nếu có sự đồng ý của công ty thì sẽ truy thu hàng tặng nếu có và trừ 3% trên tổng số đơn hàng đổi.
  9. Thưởng tháng được tính cộng dồn từ ngày 01 – 31 hàng tháng. Thưởng được trả vào ngày mùng 5 của tháng tiếp theo.

#mỹ phẩm nsk #NSK